Stratégia

Služby

Projekty

Klienti

Náš tím

MEDZI NAMI     

Kontakt

PR 2002, s.r.o.
Medená 27
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel./Fax: 02/5443 3757
Mobil: 0903/425 863
E-mail: pr2002@pr2002.sk

Zavolajte a napíšte nám.
Euro a ceny

Snaha vyrovnať sa vyspelým krajinám, pričom väčšinou tak vnímame práve tie na západ od nás, kde už dávnejšie platí Euro, je na Slovensku prítomná. Porovnanie niektorých cien, ktoré je teraz vďaka rovnakej mene ľahšie však ukazuje, že pri cenách máme tendenciu predbehnúť všetky vyspelé krajiny. Mapujte ceny s nami, pomôžte nám informovať o tých komoditách, ktorým by sme sa mali v našich obchodoch oblúkom vyhnúť, ale aj o pozitívnych príkladoch, hodných nasledovania.

Napíšte nám