Stratégia

Služby

Projekty

Klienti

Náš tím

MEDZI NAMI     

Preklady a tlmočenie

Prekladateľskú a tlmočnícku činnosť vykonáva agentúra od svojho založenia v roku 1999. Poskytujeme a sprostredkúvame preklady a tlmočenia z hlavných európskych jazykov, ale aj z jazykov ako je čínština alebo latinčina. Pri základných európskych jazykoch poskytujeme aj overené preklady, čiže preklady s pečiatkou.

Našim základným heslom pri prekladateľskej a tlmočníckej činnosti je rýchlosť, kvalita, flexibilnosť a konkurenčná cena. Medzi našich stálych klientov patria niektoré ministerstvá či významné finančné inštitúcie, ale aj spoločnosti z oblasti IT, kultúry či vzdelávania. Stáli klienti už vedia, že poskytujeme komplexný servis vrátane doručenia a tešia sa i z našich množstevných zliav a redakčných úprav a profesionálne spracovaného či zalomeného textu.

Ak potrebujete aktuálny cenník prekladov, resp. radi by ste zistili, v akom najkratšom termíne je možné zabezpečiť povedzme overený preklad vysvedčenia či vodičského preukazu, zavolajte nám na telefónne číslo 0903/757 374.
Euro a ceny

Snaha vyrovnať sa vyspelým krajinám, pričom väčšinou tak vnímame práve tie na západ od nás, kde už dávnejšie platí Euro, je na Slovensku prítomná. Porovnanie niektorých cien, ktoré je teraz vďaka rovnakej mene ľahšie však ukazuje, že pri cenách máme tendenciu predbehnúť všetky vyspelé krajiny. Mapujte ceny s nami, pomôžte nám informovať o tých komoditách, ktorým by sme sa mali v našich obchodoch oblúkom vyhnúť, ale aj o pozitívnych príkladoch, hodných nasledovania.

Napíšte nám