Stratégia

Služby

Projekty

Klienti

Náš tím

MEDZI NAMI     

Projekty

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, nieto ešte čítať. Linky na naše aktuálne či najdôležitejšie, resp. pravidelne sa opakujúce projekty sme preto umiestnili priamo na hlavnú stránku, do modrej lišty pod obrázkom. Stručný popis si však predsa len zaslúžia štyri najdôležitejšie

Zdravo a chutne

Kampaň zameraná na zdravú výživu, moderné a správne stravovanie, prirodzenú a správnu redukciu hmotnosti, správne nakupovanie, zdravé varenie a modernú kuchyňu. Kampaň prebieha približne 6 týždnov po celom Slovensku formou konzultácií s odborníkmi, ochutnávok, predvádzaní varenia i moderných spotrebičov a plošnou distribúciou publikácie Zdravo a chutne. Množstvo informácií, súťaží, tipov i rád si priaznivci kampane nájdu i na webstránke www.zdravoachutne.sk.

Skvelá káva

Podujatie pre milovaníkov kávy, kvalitnej čokolády, moderného stolovania, špičkových prístrojov na prípravu kávy a jej servírovania v domácnosti, ale aj množstov iných lifestylových komodít, ktoré s moderným životom vo veľkomeste súvisia. Počas šiestich týždňov môžu záujemcovia hlasovať o najobľúbenejšiu bratislavskú kaviareň v súťaži Kaviareň mesta, ktorá sa už tradične koná pod záštitou primátora. Najviac ich však láka deli week - týždeň nielen kávy, plný ochutnávok a podujatí. Samozrejme, nechýba kávová ročenka zdarma a aktuálne informácie na http://www.skvelakava.sk.

Turné plodnosti

Od roku 1999 je naša činnosť prepojená s osvetovou činnosťou Občianskeho združenia BOCIAN. Pre páry, ktoré sa aktívne zaoberajú svojim reprodukčným zdravím, ale aj s rôznymi diagnózami, kvôli ktorým bocian mešká, každý rok pripravujeme obsiahlu, zrozumiteľnú edukačnú publikáciu Predmaterská knižka a tiež Pas plodnosti, tzv. bedeker reprodukčného zdravia. Po vydaní s ním náš tím obcestuje Slovensko a zorganizuje pritom stretnutia s odborníkmi. Medzi novinky patria i Dni plodnosti a zdravia. Kliknite na www.bocianoviny.sk.

Bratislava Card

Mnohé z našich aktivít sa odohrávajú v hlavnom meste. Mnoho našich činností sa dotýka návštevníkov mesta, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Naše skúsenosti so zahraničnou klientelou viedli k tomu, že sme sa rozhodli mať na internete pod palcom azda najdôležitejšiu adresu Bratislava, resp. jej vizitku, tzv. citycard. www.BratislavaCard.sk je intuitívne zadávanou adresou pre tisíce návštevníkov mesta a našim cieľom je, v spolupráci s našimi klientami, predstaviť Bratislavu atraktívnu, kvalitnú a hodnú návštevy. Nie je to vždy jednoduché a preto klientov, ktorých návštevu odporúčame – či už sú to obchody, reštaurácie alebo galérie – starostlivo vyberáme a preverujeme. V súčasnosti pripravujeme rekonštrukciu stránky a nový systém hodnotenia prevádzok.
Euro a ceny

Snaha vyrovnať sa vyspelým krajinám, pričom väčšinou tak vnímame práve tie na západ od nás, kde už dávnejšie platí Euro, je na Slovensku prítomná. Porovnanie niektorých cien, ktoré je teraz vďaka rovnakej mene ľahšie však ukazuje, že pri cenách máme tendenciu predbehnúť všetky vyspelé krajiny. Mapujte ceny s nami, pomôžte nám informovať o tých komoditách, ktorým by sme sa mali v našich obchodoch oblúkom vyhnúť, ale aj o pozitívnych príkladoch, hodných nasledovania.

Napíšte nám