Stratégia

Služby

Projekty

Klienti

Náš tím

MEDZI NAMI     

Služby

• preklady a tlmočenie - expresné, overené, bežné i exotické, viac v odkliku Preklady a tlmočenie
• tlačové správy
• tvorba firemnej identity
• tvorba firemných i produktových webstránok: www.sunpharma.sk
• vydávanie účelových publikácií na kľúč, aj v cudzích jazykoch
• organizovanie rozličných eventov, súťaží, ochutnávok, prednášok či podujatí pre širokú verejnosť   viac v rubrike Projekty
• edukačná a vydavateľská činnosť
• krízová komunikácia
• služby pre zahraničnú obchodnú klientelu, napr. vybavovanie potvrdení, pomoc pri zakladaní   spoločnosti, ubytovanie, atď.
Euro a ceny

Snaha vyrovnať sa vyspelým krajinám, pričom väčšinou tak vnímame práve tie na západ od nás, kde už dávnejšie platí Euro, je na Slovensku prítomná. Porovnanie niektorých cien, ktoré je teraz vďaka rovnakej mene ľahšie však ukazuje, že pri cenách máme tendenciu predbehnúť všetky vyspelé krajiny. Mapujte ceny s nami, pomôžte nám informovať o tých komoditách, ktorým by sme sa mali v našich obchodoch oblúkom vyhnúť, ale aj o pozitívnych príkladoch, hodných nasledovania.

Napíšte nám