Stratégia

Služby

Projekty

Klienti

Náš tím

MEDZI NAMI     

Spoločnosť

Agentúra PR 2002 vznikla v októbri 1999 so zameraním na public relations, tvorbu korporátnej identity, webstránok a komunikáciu s verejnosťou, no od začiatku medzi jej kľúčové aktivity patria aj tlmočnícke a prekladateľské služby, organizovanie eventov a vydavateľská činnost.

Prvé dve písmená agentúry sú skratkou mena zakladateľov, azda osudovo i skratkou pre public relations alebo anglickú skratku pre tlačovú správu, čiže Press Release. Viac informácií o spoločnosti nájdete priamo v obchodnom registri, v rubrike Projekty či Stratégia a orientáciu prezradí i zoznam našich klientov.

V súčasnosti má agentúra 3 stálych zamestnancov, niekoľko part-time spolupracovníkov a siahodlhý zoznam externistov. Medzi najväčšie úspechy patria nielen stáli a spokojní nároční klienti v oblasti prekladov a tlmočenia, ktorými sú významné banky či ministerstvá ale aj kampane, ktoré sa na Slovensku pomaly stávajú stálicami v oblasti osvety a zdravej výživy ako Zdravo a chutne či Turné plodnosti, ale aj každoročne vydávané publikácie Desatoro dobrej kávy – ktorú sprevádza súťaž pod záštitou primátora o najobľúbenejšiu bratislavskú kaviareň či Predmaterská knižka alebo Pas plodnosti. V modrej lište pod obrázkom na hlavnej stránke nájdete prekliky na naše aktuálne projekty.

Medzi našich klientov patria renomované spoločnosti z oblasti potravinárskeho priemyslu a farmaceutické spoločnosti, ktoré poznajú hodnotu správne komunikovaných informácií a ocenia kreatívny prístup. Sme ambiciózny, neustále sa vzdelávajúci, otvorený a ctižiadostivý tím. Našim cieľom je spokojný klient i jeho zákazník. Posúvanie vecí vpred. Ak ste sa aj vy vydali týmto smerom a v oblasti komunikácie hľadáte správneho partnera, kontaktujte nás ešte dnes.
Euro a ceny

Snaha vyrovnať sa vyspelým krajinám, pričom väčšinou tak vnímame práve tie na západ od nás, kde už dávnejšie platí Euro, je na Slovensku prítomná. Porovnanie niektorých cien, ktoré je teraz vďaka rovnakej mene ľahšie však ukazuje, že pri cenách máme tendenciu predbehnúť všetky vyspelé krajiny. Mapujte ceny s nami, pomôžte nám informovať o tých komoditách, ktorým by sme sa mali v našich obchodoch oblúkom vyhnúť, ale aj o pozitívnych príkladoch, hodných nasledovania.

Napíšte nám