Stratégia

Služby

Projekty

Klienti

Náš tím

MEDZI NAMI     

Náš tím

Peter Priadka

Konateľ, projektový manažér a organizátor. Spoľahlivosť, overené informácie a dodržiavanie i stanovenie reálnych termínov. Na Slovensku výnimočná osobnosť. Vzdelaním historik a politológ. Po štúdiu na univerzite v zahraničí niekoľkoročná skúsenosť s manažovaním medzinárodnej nadácie, pôsobil však aj ako vyučujúci na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Prekladá z viacerých jazykov a veľmi rád cestuje.

Denisa Priadková

Konateľka, projektová manažérka a creatívec i copywriter v jednom. Neúnavná, zapálená a odhodlaná duša firmy, ktorej každý projekt má za cieľ nielen byť úspešný, ale aj priniesť niečo dobré konkrétnym ľuďom. Vzdelaním novinárka. Tri roky v médiách, dva roky pôsobila ako marketingová riaditeľka spoločnosti pre zahraničné investície, potom ako šéfredaktorka renomovaného vydavateľstva. Okrem iného tlmočí a prekladá. Stále s nadšením.

Marek Verníček

Duch našich webstránok a najmladší člen tímu. Čerstvé nápady, množstvo otázok a riešenie všetkých hlavolamov, ktoré prináša moderná komuniácia prostredníctvom internetu. Spoľahlivý, pracovitý, miestami roztržitý, s chuťou spoznať celý svet. Nadšený chemik, citlivá duša a predpokladáme, že ho čaká aj dobrodružná a skvelá budúcnosť.

Silvia Bertová

Account manažérka, copywriter a človek, čo nepozná slovo nemožné. Všetko zistí, vybaví a spoľahlivo prepojí všetky nitky informačnej siete. Po viac ako desaťročnom pôsobení v redakcii známeho vydavateľstva má dnes v agentúre pod palcom komunikáciu s väčšinou významných klientov. Pracovať s ňou je radosť. Je to skvelá mama, rada cestuje a poznáva, miluje džez.

Peter Liška

Grafik. Vizionár, estét a priateľ čistých línií. Umelec, ktorý s nami zdieľa pocit, že aj to bežné, každodenné, to čo vnímame ako informáciu, by malo, môže a v konečnom dôsledku musí byť čisté, pekné a musí mať jasné posolstvo. Jeho práce nájdete v najrozličnejších galériách, na výstavách, v Slovenskom národnom múzeu a jeho pocit pre estetiku už skrášlil množstvo katalógov či publikácií. To, že naše publikácie vyzerajú načasovo, zrozumiteľne, je predovšetkým jeho zásluha.

Sophie a Bibi

Naše nádherné potkany. Nie, ich pohyb po agentúre nie je voľný. Dôstojne nahradili Rättu, Saminku a Cipi a ak prídete a budete sa im páčiť, môžete im ponúknuť lahôdku. Neoľutujete.

Okrem stabilného tímu pre agentúru PR 2002 pravidelne, už niekoľko rokov pracuje externe niekoľko desiatok prekladateľov, lekárov, redaktorov, fotografov, IT špecialistov, ale aj dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do viacerých projektov. Dúfame, že to tak zostane aj v budúcnosti.
Euro a ceny

Snaha vyrovnať sa vyspelým krajinám, pričom väčšinou tak vnímame práve tie na západ od nás, kde už dávnejšie platí Euro, je na Slovensku prítomná. Porovnanie niektorých cien, ktoré je teraz vďaka rovnakej mene ľahšie však ukazuje, že pri cenách máme tendenciu predbehnúť všetky vyspelé krajiny. Mapujte ceny s nami, pomôžte nám informovať o tých komoditách, ktorým by sme sa mali v našich obchodoch oblúkom vyhnúť, ale aj o pozitívnych príkladoch, hodných nasledovania.

Napíšte nám